Boeken 

Niet elk werk is even belangrijk
Niet elk werk is even belangrijk

Niet elk werk is even belangrijk. Maar het lijkt in Nederland taboe om dat te zeggen. En dat is een slechte zaak. In het onderwijs, de woningbouw en de techniek: overal wordt om personeel geschreeuwd. Tegelijk zien we flitsbezorgers rondsjezen,...

Lees meer

Hoe openbaar moet het civiele proces zijn?
Hoe openbaar moet het civiele proces zijn?

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Vrije Universiteit op 22 juni 2022.

Lees meer

Regulating Innovation of Autonomous Vehicles: Improving Liability & Privacy in Europe
Regulating Innovation of Autonomous Vehicles: Improving Liability & Privacy in Europe

A future where autonomous vehicles drive on the European roads is promising in many ways. For example, road safety, congestion and our environment could benefit from innovation and the large-scale rollout of autonomous vehicles (AVs). However,...

Lees meer

IE-procesrecht. Constant in beweging
IE-procesrecht. Constant in beweging

Lees meer

Multidisciplinaire aspecten van digital security
Multidisciplinaire aspecten van digital security

Wat begon met enkele basale maatregelen om computersystemen en de gegevens die ze geautomatiseerd verwerken te beschermen tegen onopzettelijke onzekere voorvallen, zoals stroomuitval en brand- en waterschade, groeide uit tot een geavanceerd,...

Lees meer

Auteurswet / The Dutch Copyright Act 2021
Auteurswet / The Dutch Copyright Act 2021

Het boek is de herdruk van de uitgave uit 2015. Deze herziene uitgave bevat de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn Online Omroep 2021. De margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser Schaap &...

Lees meer

Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps
Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps

Naar aanleiding van contact tracing applicaties (COVID-19 apps), ten behoeve van een geautomatiseerd identificatie- en waarschuwingsproces van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, ontstaan telkens dilemma’s, keuzes...

Lees meer

De Handelsnaamwet onder de loep
De Handelsnaamwet onder de loep

Het recht met betrekking tot handelsnamen is in Nederland neergelegd in de Handelsnaamwet van 1921. Ondanks de grote en vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet in de afgelopen eeuw...

Lees meer

Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence
Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence

Kunstmatige intelligentie (AI) mag dan vooral bekend zijn van systemen die een spel van mensen winnen, zoals schaken, een televisiequiz of poker; vandaag gaat het om serieuze bedrijfsmatige toepassingen. Exemplarisch is de financiële sector....

Lees meer

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom 2e druk
Hoofdstukken Intellectuele Eigendom 2e druk

Let op: dit boek niet bestellen bij deLex.
U kunt het rechtstreeks bestellen via bol.com of via andere (online) boekhandels.

Lees meer

De Europese informatierechtsorde
De Europese informatierechtsorde

Onze samenleving is in de laatste tien jaar in hoog tempo veranderd in een door data, digitalisering en kunstmatige intelligentie gedreven omwenteling. Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste ondernemingen...

Lees meer

The Law of Human Progress
The Law of Human Progress

Lees meer

Bouwen en Bewaren
Bouwen en Bewaren

Architectuur en recht staan sedert lange tijd met elkaar in een gespannen verhouding. Enigszins overdreven gezegd: er gaat geen week voorbij of de media berichten over conflicten rond aanpassingen, veranderingen of zelfs sloop van onder...

Lees meer

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation Implementation Act
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation Implementation Act

Lees meer

Multidisciplinaire aspecten van blockchain
Multidisciplinaire aspecten van blockchain

De zoveelste digitale hype is blockchain, die naar verluidt als ultieme ‘ontwrichter’ de samenleving opnieuw zal veranderen. Het gaat om de belangrijkste vinding na het World Wide Web van internet. Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale...

Lees meer

The Law and Economics of Cyber Security
The Law and Economics of Cyber Security

The vast increase in digital in insecurity – posed by ransomware, DDoS attacks and data breaches amongst others – requires an intelligent cyber security strategy. Government and industry can shape this strategy with legal instruments, such as...

Lees meer

Echte rechten voor kunstmatige creaties
Echte rechten voor kunstmatige creaties

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote...

Lees meer

The EU Trademark Reform Package - Richtlijn (EU) 2015/2436 & Verordening (EU) 2017/1001
The EU Trademark Reform Package - Richtlijn (EU) 2015/2436 & Verordening (EU) 2017/1001

Lees meer

The EU Trademark Reform Package - Directive (UE) 2015/2436 et Règlement (UE) 2017/1001
The EU Trademark Reform Package - Directive (UE) 2015/2436 et Règlement (UE) 2017/1001

Lees meer

Who owns the broadcasting archives? - Unravelling copyright ownership of broadcast content
Who owns the broadcasting archives? - Unravelling copyright ownership of broadcast content

Archives across the Netherlands are tasked to make their archives accessible online.

However, progress has been slow, not least because it is difficult to determine who owns the rights to make works available online. Focusing on the Dutch public...

Lees meer

Handhaving van intellectuele eigendom
Handhaving van intellectuele eigendom

Let op: Dit boek is uitverkocht bij deLex. Vanaf de week van 5 december zal het boek (weer) verkrijgbaar zijn via Bol.com

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de...

Lees meer

Auteurscontractenrecht
Auteurscontractenrecht

Per 1 juli 2015 kent Nederland, meer dan een eeuw na de invoering van de huidige Auteurswet en na meer dan een decennium van discussie en voorbereiding, een uitgebreide regeling van het auteurscontractenrecht. Deze voor makers en exploitanten...

Lees meer

Digitaal recht voor IT professionals
Digitaal recht voor IT professionals

Wie denkt dat recht voor juristen bedoeld is, slaat de plank mis. Juridische normering richt zich namelijk primair op dat deel van de samenleving dat het beoogt te regelen. Neem het wegenverkeersrecht. Een automobilist behoort tijdens het besturen...

Lees meer

De Wet Bescherming Persoonsgegevens / The Personal Data Protection Act
De Wet Bescherming Persoonsgegevens / The Personal Data Protection Act

Deze uitgave bevat de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens geldend op 1 januari 2016 en de Engelse vertaling daarvan.

De teksten bevatten de wetswijzingen meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid van de...

Lees meer

Merken en Satire
Merken en Satire

Er zijn heel wat voorbeelden van merkgebruik door cabaretiers. Ronald Goedemondt heeft (de geurkaarsen van) Sissy Boy afgebrand, Veldhuis & Kemper hebben vrijwel een hele voorstelling gewijd aan Club Robinson en over welk bekend merk heeft Lebbis...

Lees meer

Noot voor Noot
Noot voor Noot

In Noot voor Noot versmelten muziek en recht tot muziekrecht.

De musicus krijgt hier in begrijpelijke taal het recht met betrekking tot muziek uitgelegd. Kennis van juridische basisbegrippen geeft musici grip op de zakelijke kant van hun vak. In...

Lees meer

Auteurswet / The Dutch Copyright Act
Auteurswet / The Dutch Copyright Act

De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de Auteurswet. De nieuwe vertaling is een aanvulling op en bewerking van de vertaling verzorgd door Mireille van Eechoud die eerder verscheen in A Century of Dutch...

Lees meer

EU IP Law. A short introduction to European Intellectual Property Law
EU IP Law. A short introduction to European Intellectual Property Law

Titel: EU IP Law. A short introduction to European Intellectual Property Law
Auteurs: Paul A.C.E. van der Kooij and Dirk J.G. Visser
Taal: Engels
Bindwijze: gelijmd gebrocheerd, paperback
Rubriek: Intellectuele Eigendom
Jaar van uitgave: 2015
Pagina’...

Lees meer

Merkenrechtspraak HvJ EU
Merkenrechtspraak HvJ EU

Deze uitgave bevat korte samenvattingen van de belangrijkste beslissingen van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) op het gebied van het merkenrecht en is bedoeld als geheugensteun, opfrissing of eerste kennismaking met de Europese...

Lees meer

Trade Mark Case Law CJEU
Trade Mark Case Law CJEU

This publication contains one page summaries of the most important decisions of the Court of Justice of the European Union (CJEU) with regard to trade mark law and is intended as an overview of, or first introduction, to European trade mark case...

Lees meer

Film voor de rechter
Film voor de rechter

In Film voor de Rechter wordt op een toegankelijke wijze rechtspraak over film besproken. Veel aandacht is er voor de intellectuele eigendomsaspecten van film. De schrijvers, Roland Wigman en Wendela Bierman, delen hun uitgebreide praktijkervaring...

Lees meer

Boek voor de rechter
Boek voor de rechter

'Boek voor de Rechter' is het tweede deel in een serie waarin op een toegankelijke wijze rechtspraak wordt besproken, in dit deel over boeken. Eerder verscheen 'Film voor de rechter'. Veel aandacht is er voor de intellectuele eigendomsaspecten van...

Lees meer

A century of Dutch copyright law
A century of Dutch copyright law

On September 23, 1912, the Dutch Copyright Act – Auteurswet – was enacted. A century after its enactent the Dutch law is one of the world’s oldest ‘living’ acts of the author’s rights tradition. While the Act has seen many small and large...

Lees meer

A century of Dutch copyright law.
A century of Dutch copyright law.

On September 23, 1912, the Dutch Copyright Act – Auteurswet – was enacted. A century after its enactent the Dutch law is one of the world’s oldest ‘living’ acts of the author’s rights tradition. While the Act has seen many small and large...

Lees meer

Volgrecht
Volgrecht

Op 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht geïntroduceerd. Vanaf die dag hebben kunstenaars wier werk wordt doorverkocht recht op een deel van de koopprijs. Wat houdt dit volgrecht precies in? Wie kunnen er allemaal een beroep op doen? Hoe...

Lees meer

Leidse IE Alumni Almanak
Leidse IE Alumni Almanak

Wat doet een jurist die werkzaam is op het gebied van de intellectuele eigendom (IE)? Een groot aantal Leidse alumni werkzaam op het gebied van het recht van de intellectuele eigendom (o.a. auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht) heeft een...

Lees meer

Merk, god en verbod
Merk, god en verbod

Dit boek gaat over tekens met een grote symbolische waarde. Voorbeelden van nationale, cultuurhistorische en religieuze aard zijn: de Nederlandse Leeuw, de Nachtwacht en Michiel de Ruyter, en Kruistekens. Onze multiculturele samenleving kent een...

Lees meer

Commercieel portretrecht
Commercieel portretrecht

Op maandag 19 januari 2009 was het precies dertig jaar geleden dat de Hoge Raad arrest wees in de zaak t Schaep met de vijf pooten, waarmee het commerciële portretrecht voor het eerst op het hoogste niveau in de Nederlandse rechtspraak werd...

Lees meer

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken
Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken

De behoefte aan online beschikbare informatie uit collecties van bibliotheken en archieven is groeiende. In het huidige internet tijdperk streeft men een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek na, waarin men alle benodigde informatie vanachter...

Lees meer

Te Intellectuele Eigendom
Te Intellectuele Eigendom

DE MORELE BASISEMOTIES VAN DE IE Waarschuwing: Deze publicatie is minder geschikt voor (beginnende) studenten die zich voorbereiden op een tentamen intellectuele eigendom: op tentamen worden verwijzingen naar morele basisemoties en andere simplifi...

Lees meer

European copyright code
European copyright code

From 2002 to 2010 a group of European scholars united in the Wittem Group collaborated on drafting model provisions of a European Copyright Code.The members of the Wittem Group share a concern that the process of copyright law making at the...

Lees meer

Motiveren in IE- zaken
Motiveren in IE- zaken

In dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-geschil. Uitgangspunt hierbij is dat het oordeel of wel of niet sprake is van IE-inbreuk in hoge mate...

Lees meer

Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting
Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting

Reactie op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.

Lees meer

Mijn mediarecht 1984-2014 2 - De noten op mijn zang
Mijn mediarecht 1984-2014 2 - De noten op mijn zang

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging...

Lees meer

Mijn mediarecht 1984-2014 1 - Het vrije woord als melodie
Mijn mediarecht 1984-2014 1 - Het vrije woord als melodie

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging...

Lees meer

Mijn mediarecht 1984-2014 - Deel 1 het vrije woord als melodie; Deel 2 de noten op mijn zang
Mijn mediarecht 1984-2014 - Deel 1 het vrije woord als melodie; Deel 2 de noten op mijn zang

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging...

Lees meer

Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief
Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief

Musea, bibliotheken en archieven maken meer en meer gebruik van digitale technologie bij de documentatie, onderzoek en openbaarmaking van hun collecties. De internationale en Europese wetgeving stimuleert nationale erfgoedinstellingen de...

Lees meer

YouTube onder de loep
YouTube onder de loep

In 'YouTube onder de loep' onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte...

Lees meer

Valse kunst en recht
Valse kunst en recht

Valse kunst is een fascinerend fenomeen. Regelmatig worden kunstwerken ontmaskerd als vervalsingen. Heel af en toe blijkt een tot dan toe als vals beschouwd werk een oorspronkelijk werk. Dit doet de vraag rijzen wanneer een kunstwerk als vals...

Lees meer

The legal protection of cultural heritage in international lawand its implementation in Dutch Law
The legal protection of cultural heritage in international lawand its implementation in Dutch Law

Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de juridische bescherming van cultureel erfgoed in het internationaal recht sinds de jaren '60. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de culturele rechten, die niet alleen tot...

Lees meer

Cultivate!
Cultivate!

Dit boek is het resultaat van Het CIER/CULTIVATE project over Erfgoedinstellingen, Auteursrecht en Culturele Diversiteit en onderzoekt hoe de digitalisering van erfgoed collecties nieuwe vragen oproept over de verhouding tussen private belangen en...

Lees meer

De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs
De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs

Het recht in Nederland europeaniseert. Nederlandse rechters en advocaten opereren steeds vaker in een Europese context. Meer dan ooit moeten zij zich oriënteren op rechtspraak in andere Europese landen. Jan Brinkhof heeft zich als rechter,...

Lees meer

Dutch patents act 2010
Dutch patents act 2010

Lees meer

Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?
Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?

Dit is een bijzonder boekje: een master scriptie over beschrijvende merken in de Benelux en in Europa. De auteur werd geïnspireerd door schijnbaar diametraal tegengestelde arresten van het Hof Den Haag en het Hof Brussel inzake beschrijvende...

Lees meer

Naar echte eigen schuld?
Naar echte eigen schuld?

Wie schade lijdt staat een drietal mogelijkheden ter beschikking om te pogen zijn schade op een ander af te wentelen: de sociale zekerheid, het aansprakelijkheidsrecht en een verzekering. De verzekering als alternatief voor de sociale zekerheid en...

Lees meer

Interconnection Regulation and Contract law
Interconnection Regulation and Contract law

This book explores the relationship between interconnection regulation within the European Union's framework for electronic communications and principles of contract law. The European Union has achieved considerable progress in further opening up...

Lees meer

Willem Hoyng Litigator
Willem Hoyng Litigator

This Liber Amicorum is offered to Willem Hoyng in celebration of his 40th anniversary as an IP lawyer and his 25th anniversary as a Professor op IP at Tilburg University. Over the years, Willem has made a very substantial contribution to the field...

Lees meer

Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden
Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden

Sinds de Franse revolutie worstelen de politiek en de rechtspraak met het vinden van het juiste evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van beroep en bedrijf, en anderzijds bescherming tegen misbruik van die vrijheid. De wetgever maakt hierin en...

Lees meer

The relationship between national and community trademark law
The relationship between national and community trademark law

Trademark law has been harmonised to a very high level in the European Union. Still, we have to deal with national trademarks and Community trademarks which exist side by side. Having two seperate systems leads to frictions between harmonised and...

Lees meer

New Dutch Insurance Contract Law
New Dutch Insurance Contract Law

On January 1, 2006 the new Dutch Insurance Contract Law entered into force. This book contains the final text in Dutch and translations thereof in English, French and German. For a better understanding of the new law, three introductory texts are...

Lees meer

Verzekering en consument
Verzekering en consument

Het onderwerp voor de jaarvergadering 2005 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, was Verzekering en Consument'. Deze uitgave bevat de volgende preadviezen: - Het begrip 'consument' in het verzekeringsrecht van Mr. N. Vloemans -...

Lees meer

Verzekering en nieuwe wetgeving
Verzekering en nieuwe wetgeving

Het onderwerp voor de jaarvergadering 2006 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, was Verzekering en nieuwe wetgeving. Deze uitgave bevat de volgende preadviezen: - Titel 7.17 en enige oude leerstukken van Prof.mr. F.H.J. Mijnssen - De...

Lees meer

Anno 2010
Anno 2010

Anno 2010 zetten niet alleen slachtoffers geld op het aansprakelijkheidsrecht. Ook beleidsmakers hebben het aansprakelijkheidsrecht ontdekt als handhavingsinstrument en gedragsbeïnvloedingsmechanisme en lijken bereid het arsenaal bijvoorbeeld met...

Lees meer

Smaad door de staat
Smaad door de staat

U en ik hebben het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Dat recht is in de eerste plaats een schild tegen ongewenste overheidsbemoeienis. Maar hoe zit het met de overheid zelf? Heeft de overheid zelf ook vrijheid van meningsuiting? Met deze...

Lees meer

Financieel Toezicht en Aansprakelijkheid in internationaal verband
Financieel Toezicht en Aansprakelijkheid in internationaal verband

Dit boek gaat over de vraag of verschillen in nationale aansprakelijkheidsregimes mogelijk tot extra aansprakelijkheidsrisico¿s leiden voor de Nederlandse financiële toezichthouders (AFM, DNB). Het belang van deze vraag is vooral hierin gelegen...

Lees meer

De billijke vergoeding bij filmwerken
De billijke vergoeding bij filmwerken

Op grond van de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten hebben filmmakers en uitvoerend kunstenaars recht op een billijke vergoeding voor iedere vorm van exploitatie van een filmwerk. In de praktijk blijkt dat vrijwel niemand weet wanneer een...

Lees meer

Bescherming tegen ambush marketing
Bescherming tegen ambush marketing

Het verschijnsel van ambush marketing is de laatste jaren niet onopgemerkt gebleven. Bedrijven proberen op vaak ludieke wijze aan te haken bij de populariteit van een sportevenement zonder hiervoor een sponsorvergoeding af te dragen. Deze vorm van...

Lees meer

Recht op de man
Recht op de man

Omschrijving: De verschillende manieren waarop over rechtsvorming en rechtsvinding kan worden gedacht, vormen het onderwerp van de in dit boek gebundelde opstellen. Bij elk opstel is steeds aan de orde de confrontatie van de opvattingen van een...

Lees meer

Licentieweigering als misbruik van machtspositie
Licentieweigering als misbruik van machtspositie

Wanneer maakt een onderneming misbruik van machtspositie als zij weigert haar intellectueel eigendom in licentie te geven? Dat is kort samengevat de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze dissertatie.

De mogelijkheid een licentie te...

Lees meer