Uitgeverij deLex

deLex is een vernieuwende uitgeverij van juridische vakinformatie. We stellen juridische informatie online beschikbaar en geven boeken en tijdschriften uit voor juridische professionals en - studenten. Onder de naam eduLex organiseren we congressen, Cedeo-erkende actualiteitencursussen, verdiepingscursussen en jurisprudentiebijeenkomsten. Dat doen we met één doel: juridische professionals verbinden - met elkaar en met elkaars kennis.

MEER INFORMATIE?
DATABANKEN
Domeinnaamjurisprudentie (Domjur)
Jurisprudentie Onrechtmatige Uitingen
Abonnement IE-C.nl
Abonnement Praktijkgebied IE
Abonnement ICT Modelcontracten
TIJDSCHRIFTEN
Data Cybersecurity & Privacy
Tijdschrift voor AUTEURSRECHT
Berichten Industriële Eigendom
BMM Bulletin
Mediaforum
ALLE SITES
LAATSTE ARTIKELEN
30 | 09 | 2022
Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics
 
29 | 09 | 2022
Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023
 
30 | 09 | 2022
Inbreuk op persoonlijke levenssfeer in burenruzie
 
28 | 09 | 2022
CIER-congres over gebruiksmodel en getoetste Nederlandse octrooi
 
30 | 09 | 2022
Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk