Disclaimer

deLex heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld en laten maken. De website en alle informatie op de website in welke vorm dan ook, is eigendom van deLex, tenzij anders is vermeld.

deLex besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle gegevens op de site. De informatie op de site wordt in principe dagelijks geüpdatet. Bij de invoer van gegevens of informatie door deLex of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. De website wordt regelmatig onderhouden.

deLex maakt gebruik van beeldmateriaal voor de bespreking van onderliggende jurisprudentie middels deeplinking, printscreens of maakt gebruik van CC-gelicenteerd materiaal. Voor zover het uit de bespreking van een uitspraak niet blijkt (of mag blijken vanwege anonimisering) is de rechthebbende vermeld in de blogartikelen.

deLex heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde informatie te achterhalen.

Indien u meent dat uw werk of werk waarop u rechthebbend bent zodanig is verveelvoudigd of gedistribueerd dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht of als u weet dat bepaald inbreukmakend materiaal beschikbaar is via de onze website, stel ons op de hoogte via info@delex.nl.

deLex uitgeverij kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze website. Daar waar informatie of gegevens op deze website door derden worden ingevoerd, is deLex ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. deLex uitgeverij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Aan alle informatie en prijzen die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van deLex uitgeverij informatie, informatie diensten of producten van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Verwezen wordt naar de Algemene voorwaarden van deLex bv die ook op deze website te vinden zijn.

Wanneer u problemen ondervindt op deze website, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e mail te sturen naar info@deLex.nl; wij proberen dan het probleem voor u zo spoedig mogelijk op te lossen.

©deLex bv 2023