Handhaving van intellectuele eigendom

handhaving van intellectuele eigendom grosheide voorkant

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele eigendom wordt daarbij – mede gelet op het toepassingsgebied van het TRIPS-Verdrag (TRIPs-V) en de Handhavingsrichtlijn (Hrl) – beperkt tot het Nederlandse positieve recht, dat wil zeggen: de hier te lande wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten en daarop betrekking hebbende rechtspraak, geplaatst in internationaal en EU perspectief. Zulks met dien verstande evenwel dat binnen dat kader passende en met die wettelijk geregelde rechten samenlopende rechtsposities, zoals die met betrekking tot portretten en domeinnamen zowel als de ongeoorloofde mededinging, mede in de beschouwing worden betrokken.

Bediening van de rechtspraktijk staat daarbij voorop vanuit de gedachte dat de praktijk ermee zal zijn gediend om nu nog verspreid over verscheidene boeken besproken regels met betrekking tot de handhaving van de intellectuele eigendom in dit boek bijeengebracht te vinden.

Dusdoende staat beschrijving van het geldende recht centraal, hetgeen niet uitsluit dat waar dit nuttig of nodig voorkomt commentaar of kritiek wordt geleverd. Alles in het besef dat de rechtsontwikkeling met betrekking tot de handhaving van de intellectuele eigendom nog lang niet tot rust is gekomen: niet op het internationale, niet op het Europese, en niet op het nationale vlak.

Snel bestellen via managementboek, bol.com

Verdere informatie
Titel: Handhaving van intellectuele eigendom
Auteur: F.W Grosheide (red.), T.E. Deurvorst, F.W.E. Eijsvogels, M. Freudenthal, A.W. Jongbloed, G.J. Kuipers, B.J. Lenselink, N. van Lingen, J.C.S. Pinckaers, O.M.B.J. Volgenant, R. de Vrey
Taal: Nederlands
Bindwijze: hardcover
Rubriek: Intellectuele eigendom
Jaar van uitgave: 2016
Aantal pagina's: 394
Prijs (ex. BTW): € 61,32
ISBN code: 978 90 8692 046 4
NUR code: 820