Multidisciplinaire aspecten van digital security 

Wat begon met enkele basale maatregelen om computersystemen en de gegevens die ze geautomatiseerd verwerken te beschermen tegen onopzettelijke onzekere voorvallen, zoals stroomuitval en brand- en waterschade, groeide uit tot een geavanceerd, continu gevecht om informatie, systemen en infrastructuur weerbaar te maken en te houden tegen zowel onopzettelijke als opzettelijke digitale dreigingen, computermisdaad voorop. Dat digital security vandaag van levensbelang is, hoeft nauwelijks betoog. Zonder ICT staat zo ongeveer alles stil. Een samenleving die telkens sterker van digitale processen en ketens afhankelijker wordt, terwijl analoge terugvalopties in veel gevallen niet langer voorhanden zijn, moet beschermingsmaatregelen nemen. Dit betekent vervolgens dat letterlijk iedereen oog dient te hebben voor digitale dreigingen en manieren om deze risico’s te beperken.

De bundel beoogt dan ook inzichten te bieden in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering, de status quo daarvan en een meer geavanceerde bewustwording alsook additionele kennis te creëren bij de doelgroep: professionals (ongeacht expertise, werkterrein en branche), bestuurders bij overheidsorganisaties en politici. Ook digital security is bij uitstek een onderwerp dat een brede, multidisciplinaire benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen die verband houden met beveiligingsmaatregelen en risicomanagement in en voor de digitale ruimte, niet alleen technisch of juridisch te beschouwen.

 

Verdere informatie
  • (red.) Natascha van Duuren, Jan Nienhuis en Victor de Pous
  • Nederlands/Engels
  • Paperback
  • 2022
  • 216
  • € 40,95
  • 9789086920761
  • 980
Bestellen