Privacystatement

Uitgeverij deLex B.V. en deLex Media & Management B.V. (hierna: deLex) respecteert uw privacy en ziet erop toe dat alle waarborgen op grond van de toepasselijke wetgeving in acht worden genomen. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op een van onze websites, gaat u ermee akkoord dat deLex uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is slechts een contractuele overeenkomst, geen wettelijke verplichting. Het is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst aan te gaan.

Persoonsgegevens – deLex gebruikt alleen persoonsgegevens die vrijwillig door u zijn opgegeven door middel van aanmelding voor de nieuwsbrief, een abonnement of congressen. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn uw voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, naam organisatie, functie, post- en factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden opgegeven om informatie of diensten aan te vragen, u aan te melden voor een nieuwsbrief, een evenement of opleiding, voor gesloten gedeeltes van een website of producten uit de shop af te nemen. deLex neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn - Uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven en/of zolang dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld een abonnement op een van de tijdschriften of een aanmelding voor een congres). Factureringsgegevens van sprekers, deelnemers en abonnees worden maximaal zeven jaar bewaard, conform de wettelijke bewaartermijn.
U heeft tevens het recht om de toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@delex.nl.  

Doeleinden - deLex gebruikt uw gegevens slechts op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
• Ter uitvoering van de overeenkomst.
• Op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken (zie onder de kop ‘Persoonsgegevens’ hoe u dit kunt doen).

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
• communiceren over algemene informatie en diensten vanuit deLex;
• verzenden van de nieuwsbrief;
• versturen van informatie m.b.t. congressen;
• het vermelden van persoonsgegevens (voor- en achternaam, kantoor/organisatie) op de deelnemerslijst van congressen en evenementen waarvoor men zich voor heeft opgegeven;
• toesturen van certificaten;
• bewaren van de gegevens ter controle voor PO-punten;
• marketing doeleinden, zoals het informeren over volgende evenementen;
• factureren;
• versturen van bestellingen, zoals tijdschriften en boeken;
• het digitaal versturen van online magazines en artikelen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen, en tevens als wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn. In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze partijen te raadplegen. deLex is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Analytics - Ter optimalisering van de websites maakt deLex gebruik van Google Analytics en Piwik Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van uw computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacybeleid van Google of het (meer specifieke) Privacybeleid van Google Analytics en hier het Privacybeleid van Piwik voor meer informatie.

Rechten - Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info@delex.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van de voorkant uw identiteitsbewijs mee te sturen (zonder BSN). Uw verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze klacht kunt u indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor hier.

Wijzigingen - deLex behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in september 2018.

Identiteit
deLex Media & Management B.V.
KVK: 63097133

Uitgeverij deLex B.V.
KVK: 34229826

Bezoekadres: Korte Leidsedwarsstraat 12 II, 1017 RC Amsterdam.
Telefoonnummer: 020 – 345 22 12
E-mailadres: service@delex.nl


©deLex Media 2018