Privacystatement

Uitgeverij deLex BV (hierna: deLex) respecteert uw privacy en ziet erop toe dat alle waarborgen op grond van de toepasselijke wetgeving in acht worden genomen. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op een van onze websites, gaat u ermee akkoord dat deLex uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt.

Persoonsgegevens – deLex gebruikt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die een van onze websites bezoeken. Persoonsgegevens kunnen worden opgegeven om informatie of diensten aan te vragen, u aan te melden voor een nieuwsbrief, een evenement of opleiding, voor gesloten gedeeltes van een website of producten uit de shop af te nemen. deLex neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden - deLex verwerkt uw gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel van deze overeenkomst, en ter notificatie van nieuwe producten en/of diensten van deLex en haar partners gebruikt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn. In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze partijen te raadplegen. deLex is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Analytics - Ter optimalisering van de websites maakt deLex gebruik van Google Analytics en Piwik Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van uw computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacybeleid van Google of het (meer specifieke) Privacybeleid van Google Analytics en hier het Privacybeleid van Piwik voor meer informatie.

Rechten - Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info(a)delex.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Uw verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

Wijzigingen - deLex behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in maart 2015.