Bouwen en Bewaren

Architectuur en recht staan sedert lange tijd met elkaar in een gespannen verhouding. Enigszins overdreven gezegd: er gaat geen week voorbij of de media berichten over conflicten rond aanpassingen, veranderingen of zelfs sloop van onder architectuur gerealiseerde gebouwen. In deze conflicten botsen met elkaar de sterk verschillende rechtsposities van in het bijzonder architecten, aannemers en eigenaren/gebruikers van het desbetreffende onroerend goed. Het auteursrecht blijkt daarbij een bijzondere rol te spelen. Gelet op de bestaande beschikbare actuele rechtsgeleerde literatuur bestaat er op juist dit auteursrechtelijke gebied ruimte voor (zo niet behoefte aan) enige aanvulling. Dat is dan ook het doel van dit opstel.

Verdere informatie
Titel: Bouwen en Bewaren
Auteur: F.W. Grosheide
Taal: Nederlands
Jaar van uitgave: 2019
Aantal pagina's: 60
Prijs (ex. BTW): € 18,34
ISBN code: 9789086920662
NUR code: 820