Symposium IE-Procesrecht - 17 juni 2022

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht' . Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht. Het symposium staat onder leiding van oud BIE redactie lid Toon Huydecoper.

De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod:

Zoe Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?
Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht
Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken
Robert van Peursem: Over Bayer/Richter
Charlotte Vrendenbarg: Het ex parte bevel

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten

Voor abonnees van het tijdschrift Berichten Industriele Eigendom is het bedrag € 150 - meld u aan via ´prijs anders´.
Redactietarieven gelden voor redactieleden van uitgaven van deLex.

Verdere informatie
Titel: Symposium IE-Procesrecht - 17 juni 2022
Volle prijs (ex. BTW): € 350,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 295,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 150,00
Prijs anders (ex. BTW): € 150,00