Mr. S.K. Martens Academie

​De Mr. S.K. Martens Academie is een intensieve en leerzame specialisatieopleiding voor ervaren juristen. In deze opleiding verdiept u in tien dagen uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. De opleiding, hoog beoordeeld door oud studenten, start jaarlijks in het najaar.
Klik door en kijk verder op deze pagina voor testimonials, lesdata en het programma.

Ervaringen deelnemers 2019-2020
De Mr. S.K. Martens Academie in vijf woorden: ´intensief, verdiepend, nuttig, verhelderend, top!´ volgens één van de studenten. 'Leerzaam, interactief, praktisch, diepgang, deskundig', aldus een andere deelnemer. De eerste editie van deze postacademische leergang is dan ook gemiddeld met een 9 beoordeeld!

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocenten van deze specialisatie-opleiding zijn:
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
, hoogleraar burgerlijk procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

In nagedachtenis: Prof. mr. J.J.C. Kabel

De docenten in 2019/2020Bert-Jan van den Akker, Christiaan Alberdingk Thijm, Peter Blok, Aernoud Bourdrez, Marlou van de Braak, Bart van den Broek, Berber Brouwer, Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, Bram Duivenvoorde, Mireille van Eechoud, Frank Eijsvogels, Laura Fresco, Stef van Gompel, Douwe Groenevelt, Maarten Haak, Daniël Haije, Jesse Hofhuis, Camille Janssen, Sikke Kingma, Stefan Kulk, András Kupecz, Bas Le Poole, Wim Maas, Joris van Manen, Constant van Nispen, Tjeerd Overdijk, Roos van der Poel, Vivien Rörsch, Maarten Schut, Carreen Shannon, Diana Versteeg, Dirk Visser, Erik Vollebregt, Charlotte Vrendenbarg, Rogier de Vrey, Christien Wildeman, Kriek Wille en Marcel de Zwaan

VIJF MODULES, VERDEELD OVER TIEN LESDAGEN**
- Informatierecht

- Industriële eigendom
- Onrechtmatige daad
- Handhaven, procederen en bijzondere procedures
- IE in de transactiepraktijk

DATA EN PROGRAMMA**
Jaargang 2021 start in februari 2021 en vindt plaats op donderdagen, van 09:30 - 17:00 uur
Opleidingsdagen (tien in totaal): 11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei, 24 juni, 8 juli, 9 september (onder voorbehoud), 30 september, 14 oktober

(Nieuwe data ntb)

Dag 1
Merkenrecht
Administratieve procedures
Domeinnamen
Merkkwesties in de praktijk
Nabespreking

Dag 2
Pleidooi
IE Cassatie & Hof van Justitie
Nabespreking

Dag 3
Octrooirecht
IE & Goederenrecht
Octrooikwesties in de praktijk
Kwekersrecht
Nabespreking

Dag 4
Tussenpersonen
Auteursrechten, naburige* rechten, morele rechten, contractenrecht
Auteursrechten, contractenrecht, samenloop

Dag 5
Verbod, bevel en nevenvorderingen en actualiteiten BPR*
Proceskosten perikelen
Bewarende en bewijsvergarende maatregelen
Bedrijfsgeheimen
Nabespreking

Dag 6
Ongeoorloofde publicatie
Portretrechten
Modellenrecht
Auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving
Samenloop IE rechten en slaafse nabootsing
Nabespreking

Dag 7
Grondrechten
IPR & cross boarding
Domeinnamen
Handelsnamen
Nabespreking

24 juni – 4 punten HANDHAVING IE CONGRES
Kort geding, afstemming & provisionele vorderingen
Trends handhaving IE
Executie perikelen
Do’s & don’ts bij het hof
Handhaving in de praktijk

Dag 9: 1,2 en 3 juli mondeling examen met Vivien Rorsch, Constant van Nispen

Dag 10

Onderhandelen
Food
Franchise
Oneerlijke handelspraktijken en reclamerecht

**Programma onder voorbehoud

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 10 dagen
Locatie: Amsterdam
PO Punten: 46
Prijs: 5950,- ex btw

Start: 11 februari 2021

LET OP: INSCHRIJVINGEN LOPEN NIET VIA DEZE WEBSITE.
VOOR AANMELDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT MAIL NAAR
INFO@DELEX.NL

Verdere informatie
Titel: Mr. S.K. Martens Academie
Volle prijs (ex. BTW): € 999,99