Mr. S.K. Martens Academie 

​De Mr. S.K. Martens Academie is een intensieve en leerzame specialisatieopleiding voor ervaren juristen. In deze opleiding verdiept u in tien dagen uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. De opleiding, hoog beoordeeld door oud studenten, start jaarlijks in het najaar.

Ervaringen deelnemers
De Mr. S.K. Martens Academie in vijf woorden: ´intensief, verdiepend, nuttig, verhelderend, top!´ volgens één van de studenten. 'Leerzaam, interactief, praktisch, diepgang, deskundig', aldus een andere deelnemer. Eerdere edities van deze postacademische leergang zijn dan ook gemiddeld met een 9 beoordeeld!

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocent van deze specialisatie-opleiding is:
Mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

In nagedachtenis: Prof. mr. J.J.C. Kabel

Deze docenten werkten aan de leergang mee: Thera Adam, Bert-Jan van den Akker, Christiaan Alberdingk Thijm, Sarah Arayess, Anne Bekema, Peter Blok, Aernoud Bourdrez, Bart van den Broek, Roderick Chalmers, Tobias Cohen Jehoram, Titia Deurvorst, Marjolein Driessen, Jochem Donker, Evert van Gelderen, Frits Gerritzen, Stef van Gompel, Douwe Groenevelt, Daniël Haije, Jesse Hofhuis, Bernt Hugenholtz, Bertil van Kaam, Margriet Koedooder, Marijn Kingma, Jos Klaus, René Klomp, Margot Kokke, Stefan Kulk, András Kupecz, Willem Leppink, Wim Maas, Constant van Nispen, Ernst Numann, Tjeerd Overdijk, Robert van Peursem, Roos van der Poel, Vivien Rörsch, Charlotte Schillemans, Bjorn Schipper, Carreen Shannon, Robbert Sjoerdsma, Jan Smits, Anke Strijbos, Peter Teunissen, Paul Torremans, Dorien Verhulst, Diana Versteeg, Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg, Rogier de Vrey, Roland Wigman en Christien Wildeman.

VIJF MODULES, VERDEELD OVER 11 LESDAGEN**
- Informatierecht

- Industriële eigendom
- Onrechtmatige daad
- Handhaven, procederen en bijzondere procedures
- IE in de transactiepraktijk

(Voorlopige) data leergang 2024/2025: 

donderdag 7 november hele dag
donderdag 28 november ochtend 
donderdag 19 december hele dag
donderdag 16 januari hele dag
donderdag 23 januari ochtend  
donderdag 13 februari hele dag
donderdag 13/20 maart hele dag
donderdag 10 april hele dag
donderdag 8 mei ochtend
donderdag 22 mei ochtend
donderdag 12 juni hele dag 
donderdag 25 september middag

ONDERWERPEN / PROGRAMMA**

Merkenrecht
Merkenrecht
Administratieve procedures
Merkkwesties in de praktijk
Nabespreking

Procesrecht
Pleidooi
IE Cassatie & Hof van Justitie
Nabespreking

Octrooirecht, kwekersrecht, goederenrecht
Octrooirecht
IE & Goederenrecht
Octrooikwesties in de praktijk
Kwekersrecht
Nabespreking

Auteursrecht
Tussenpersonen
Auteursrechten, naburige* rechten, morele rechten, contractenrecht
Auteursrechten, contractenrecht, samenloop

Procesrecht, handhaving en bedrijfsgeheimen
Verbod, bevel en nevenvorderingen en actualiteiten BPR*
Proceskosten perikelen
Bewarende en bewijsvergarende maatregelen
Bedrijfsgeheimen
Nabespreking

Auteursrecht, modellenrecht, portretrecht
Ongeoorloofde publicatie
Portretrechten
Modellenrecht
Auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving
Samenloop IE rechten en slaafse nabootsing
Nabespreking

Internationaal recht, handelsnamen, domeinnamen
Grondrechten
IPR & cross boarding
Domeinnamen
Handelsnamen
Nabespreking

Procesrecht en handhaving
Kort geding, afstemming & provisionele vorderingen
Trends handhaving IE
Executie perikelen
Do’s & don’ts bij het hof
Handhaving in de praktijk

Divers
Onderhandelen
Food
Franchise
Oneerlijke handelspraktijken en reclamerecht

**Programma onder voorbehoud

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 9 volledige lesdagen, 2 online lessen
Locatie: Amsterdam
PO Punten: 56
Prijs: 5950,- ex btw

LET OP: INSCHRIJVINGEN LOPEN NIET VIA DEZE WEBSITE.
VOOR AANMELDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT MAIL NAAR
INFO@DELEX.NL

Bestellen