Mr. S.K. Martens Academie

​De Mr. S.K. Martens Academie start in oktober 2019 met een gloednieuwe specialisatieopleiding voor ervaren juristen. In tien dagen verdiept u uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur.

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

 

PROGRAMMA

5 MODULES, VERDEELD OVER TIEN LESDAGEN

Module 1, tweedaags: Informatierecht
De opleiding begint met een tweedaagse module over auteursrechten, naburige rechten portretrechten, morele rechten en databankrechten, met o.a. aandacht voor het auteurscontractenrecht, de clearing van rechten in de praktijk en de aansprake­lijkheid van tussenpersonen.

Module 2, driedaags: Industriële eigendom
Deze module behandelt het merken-, modellen-, handelsnaam- en octrooirecht, met o.a. aandacht voor het beheren van merk- en octrooiportefeuilles in de praktijk en licentiëring van de verschillende IE-rechten, waaronder FRAND-licenties.

Module 3, eendaags: Onrechtmatige daad
Deze module behandelt bedrijfsgeheimen, slaafse nabootsing, oneerlijke handelspraktijken, reclamerecht en onrechtmatige uitingen.

Module 4, driedaags: Handhaven, procederen en bijzondere procedures
Deze module behandelt de verschillende manieren om IE-rechten te handhaven (o.a. het ex parte verbod, het (bewijs)beslag, de exhibitie en de sommatiebrief), met bij­zondere aandacht voor cross-border litigation. De vorderingen (opeising, vernietiging, rectificatie, schadevergoeding en winstafdracht), mogelijke verweren (geen inbreuk, ongeldigheid/nietigheid, onbevoegdheid, grijsmaking en mogelijke tegenvorderin­gen) en de executie komen aan bod, met praktische informatie over de verschillende procedures (kort geding, bodemprocedure, de versnelde octrooiprocedure, hoger beroep, cassatie, Hof van Justitie, EHRM, [domeinnaam]arbitrage, bindend advies en mediation).

Module 5, eendaags: IE in de transactiepraktijk
Deze module behandelt due diligence-onderzoek, transactiedocumenten, het mededingingsrecht en praktische tips om effectief te onderhandelen.

(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

 

 

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocenten van deze specialisatie-opleiding zijn:

Prof. mr. J.J.C. Kabel, emeritus hoogleraar informatierecht (IVIR) Universiteit van Amsterdam, of counsel DLA Piper

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, hoogleraar burgerlijk procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Mw. mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • > Verdiep uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendom
  • > Herken de valkuilen in IE-procedures en vergroot uw kansen
  • > Doorzie complexe IE-vraagstukken en speel hier soepel op in
  • > Ontwikkel uw vaardigheden in de commerciële IE-praktijk
  • > Verruim uw professionele relaties en uw netwerk​


PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 10 dagen
Locatie: Amsterdam
Prijs: circa 5500,- ex btw

Start: oktober 2019

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

*** De prijs van deze opleiding staat onder het kopje 'praktische informatie'.

Verdere informatie
Titel: Mr. S.K. Martens Academie