Mr. S.K. Martens Academie

​De Mr. S.K. Martens Academie start in oktober 2019 met een gloednieuwe specialisatieopleiding voor ervaren juristen. In tien dagen verdiept u uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur.

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocenten van deze specialisatie-opleiding zijn:

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, hoogleraar burgerlijk procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

In nagedachtenis: Prof. mr. J.J.C. Kabel

VIJF MODULES, VERDEELD OVER TIEN LESDAGEN (zie voor compleet programma hieronder)

Module 1, tweedaags: Informatierecht
Module 2, driedaags: Industriële eigendom
Module 3, eendaags: Onrechtmatige daad
Module 4, driedaags: Handhaven, procederen en bijzondere procedures
Module 5, eendaags: IE in de transactiepraktijk

(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

DATA EN PROGRAMMA

De lesdagen zijn van 09:30 tot 16:30 uur
Locatie: Spaces Zuidas

31 oktober 2019 – Industriële eigendom I
> Vivien Rörsch

Merkenrecht, Laura Fresco
Administratieve procedures, Camille Janssen
Nietigheid en verval, Maarten Haak
Merkkwesties in de praktijk, Diana Versteeg

21 november 2019 – Industriële eigendom II
> Vivien Rörsch

Modellenrecht en auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving, Jesse Hofhuis
Slaafse nabootsing, Kriek Wille
Handels- domeinnamen, Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht
Reclamerecht en oneerlijke handelspraktijken, Bram Duivenvoorde en Daniel Haije

19 december  2019 – Industriële eigendom III
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

Octrooirecht, Peter Blok en András Kupecz
Licentiering van octrooien, Wim Maas
Octrooikwesties in de praktijk, Carreen Shannon
Kwekersrecht, Tjeerd Overdijk

23 januari 2020 – Auteursrecht en aanverwante rechten I
Vivien Rörsch
Auteursrecht en morele rechten, Dirk Visser en (..)
Naburige rechten en collectief beheer, Marcel de Zwaan
Auteurscontractenrecht en DSM richtlijn, Dirk Visser

6 februari 2020 – Auteursrecht en aanverwante rechten II
Vivien Rörsch
Ongeoorloofde publicaties, Bas Le Poole en Bertil van Kaam
Portretrecht, Christien Wildeman
Tussenpersonen, Stefan Kuik
Databanken, Joris van Manen
Artificial intelligence, Berber Brouwer

19 maart 2020 – IE en Industrie
Vivien Rörsch

Social media, Charlotte Meindersma
Mode, Paul Tjiam
Life science, Erik Vollebregt
Media, Remy Chavannes
Sport, (..)
Food, Sarah Arayess

16 april 2020 – Procederen I
Constant van Nispen en Vivien Rörsch
Bewarende en bewijsvergarende maatregelen, Wim Maas
Verbod, bevel en nevenvorderingen, Constant van Nispen

14 mei 2020  – Procederen II
Constant van Nispen en Vivien Rörsch
Proceskosten, Charlotte Vrendenbarg
Kort geding, ex parte (..)
Internationaal privaatrecht, (..)
Pleidooi en comparitie, (..)
Cassatie, Robert van Peursem

28 mei 2020  – Procederen III
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

De versnelde bodemprocedure in octrooizaken en provisionele voorzieningen in de bodemprocedure, Frank Eijsvogels
De bodemprocedure en hoger beroep, Sikke Kingma
Hof van Justitie, Ernst Numann

11 juni 2020 – De commerciële praktijk
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

Due diligence en transactiedocumenten, (..)
Licenties en de toepassing van het mededingingsrecht, Roos van der Poel
Bedrijfsgeheimen, Rogier de Vrey
Afsluiting

September 2020
Mondeling examen
Certificaatuitreiking
Diner voor deelnemers en docenten

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 10 dagen
Locatie: Amsterdam
PO Punten: 36
Prijs: 5950,- ex btw

Start: 31 oktober 2019

LET OP: INSCHRIJVINGEN LOPEN NIET VIA DEZE WEBSITE.
VOOR AANMELDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT MAIL NAAR
INFO@DELEX.NL

Verdere informatie
Titel: Mr. S.K. Martens Academie