Seminars Franchisewet

Per 1 januari 2021 treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Franchisewet in werking. Uiteraard heeft deze wet gevolgen voor zowel franchisenemers als -gevers en u als professional in het vakgebied. De gevolgen voor franchise-overeenkomsten, contracten, privacyaspecten en marketing zijn aanzienlijk. Bert-Jan van den Akker, Esther Brons en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

Het programma

Donderdag 17 december 2020, 09.30 – 10.30 uur
Inleiding in het franchiserecht en IE door Bert-Jan van den Akker
- Introductie van franchiserecht
- Franchise & IE
- De Franchiseformule
- Huisstijl
- Winkelinrichting
- KnowHow
- Handelsnaam
- Merken
- Licenties
- De nieuwe Franchisewet


Donderdag 21 januari 2021, 09.30 – 11.00 uur
Verdieping van de nieuwe Franchisewet door Esther Brons-Stikkelbroeck, met aandacht voor:
- Het begrip franchise-overeenkomst en de afgeleide formule
- Goed franchisegever, goed franchisenemer
- Het (precontractuele) informatie dossier
- De standstill-periode
- De goodwillregeling
- Het postcontractuele non-concurrentiebeding
- Het instemmingsrecht
- De gevolgen van non-compliance


Donderdag 4 februari 2021, 09.30 – 10.30 uur
Verdieping franchise en privacy aspecten door Eva de Vries. Met onder andere aandacht voor:
- Gegevensverwerkingen en franchiseformules
- Rolverdeling en verantwoordelijkheden van franchisegever, franchisenemer en dienstverleners
- Privacy verplichtingen en afspraken tussen franchisegever en franchisenemer
- Direct marketing en loyalty – de ePrivacy Verordening
- Gebruik van zwarte lijsten in de franchiseketen
- Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen


Donderdag 25 februari 2021, 09.30 – 10.30 uur
Praktijk nieuwe franchisecontracten. Spreker wordt later bekendgemaakt.

Deze seminars vinden online plaats

Volle prijs (ex. BTW): € 500,00
Volle prijs sponsors (ex. BTW): € 400,00
Losse seminar prijs (ex. BTW): € 150,00
Losse seminar sponsor prijs (ex. BTW): € 125,00

Verdere informatie
Titel: Seminars Franchisewet
Volle prijs (ex. BTW): € 500,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 400,00