Jurisprudentielunch Privacyrecht - 12 mei 2020

Actueel, to the point en relevant: ook dit voorjaar geeft prof. mr. Peter Blok zijn jaarlijkse analyse van jurisprudentie op het gebied van privacyrecht en persoonsgegevens. Neem deel en laat uzelf in slechts twee uur tijd bijpraten!

Peter Blok is hoogleraar Octrooirecht en hoogleraar Privacyrecht, en raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

Het is een ongewone tijd. Die vraagt om aandacht en veerkracht. Omdat we nu niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zorgen we voor een interactieve, online sessie. U krijgt daarvoor natuurlijk een heldere instructie. Tijdens de online sessie, virtueel begeleid door een host, ziet u de presentatie, de sprekers én de andere deelnemers.

De lunch vindt online plaats op dinsdag 12 mei, van 12:00 – 14:15 uur. Accreditatie: 2 PO-punten.

Verdere informatie
Titel: Jurisprudentielunch Privacyrecht - 12 mei 2020
Volle prijs (ex. BTW): € 285,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 200,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 185,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 110,00
Prijs anders (ex. BTW): € 285,00