Jurisprudentielunch Octrooirecht - woensdag 2 december

Kom voor een volledige update octrooirechtspraak naar de jurisprudentielunch octrooirecht in het Amsterdamse Proeflokaal. Tijdens deze jaarlijkse lunch laten Willem Hoyng en Bart van den Broek de meest recente en relevante octrooirechtjurisprudentie uit het afgelopen jaar de revue passeren.

Programma
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met lunch en intekenen
13.00 – 14.30 uur duopresentatie
Pauze
14.45 – 16.15 uur duopresentatie
16.15 uur Einde programma
Deze cursus biedt verdieping voor de specialist met voorkennis.

Opleiding/accreditaties
3 PO-punten (NOvA, Orde van Vlaamse Balies, ingebracht ex artikel 2 Reglement inzake Permanente Vorming, een attest wordt verstrekt)

Verdere informatie
Titel: Jurisprudentielunch Octrooirecht - woensdag 2 december
Volle prijs (ex. BTW): € 400,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 350,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 285,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 200,00
Prijs anders (ex. BTW): € 400,00