Het Nationaal Mediarechtcongres (15 november 2018)

Nationaal Mediarechtcongres 2018

In één middag bijgepraat worden over de stand van zaken in de regulering van de oude en nieuwe media, en de interactie tussen media, auteursrecht en privacy. Welke impact zal de gewijzigde Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn hebben op omroep, on-demand diensten en online video-sharing platforms? Waar hebben de Nederlandse en Europese mediatoezichthouders zich het afgelopen jaar mee beziggehouden, en wat hebben commerciële en publieke omroepen daarvan gemerkt? Worden de media geholpen of gehinderd door recente auteursrecht-initiatieven zoals de Europese DSM richtlijn? En: hoe houdt de AVG de media in toom (en vice versa)?

Programma

12.00 uur - Ontvangst met lunchbuffet en intekenen

12.40 uur - Inleiding programma door Remy Chavannes

12.45 uur - Mediaregulering: het perspectief van de toezichthouder, Madeleine de Cock Buning, Commissariaat voor de Media, Universiteit Utrecht

13.25 uur - De stand van het mediatoezicht, Louise Doorman, mediarechtspecialist en adviseur

14.15 uur - De nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, Remy Chavannes, Brinkhof

15.05 uur - Korte pauze

15.20 uur - Media en Privacy, Anke Strijbos, Brinkhof

16.10 uur - Media en Auteursrecht , Anne Bekema, Le Poole Bekema

17.00 uur - Ruimte voor vragen, afronden en borrel

Waar
Het Amsterdamse Proeflokaal

Wanneer
15 november 2018, van 12.30 – 17.15 uur (inloop en lunch vanaf 12.00 uur)

Accreditatie
4 PO Punten
4 BMM punten
4 Punten in het kader van Permanente Vorming (Vlaamse Orde)

Toelichting op het programma

Mediaregulering: het perspectief van de toezichthouder – Madeleine de Cock Buning
Waar hebben de Nederlandse en Europese mediatoezichthouders zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden, en wat zit er nog meer in het vat? Madeleine de Cock Buning bespreekt de recente en nieuwe initiatieven van het Commissariaat voor de Media, de rol van de overkoepelende Europese toezichthoudersgroep ERGA bij de totstandkoming en implementatie van de nieuwe AVMS richtlijn, en de conclusies van de door de Europese Commissie ingestelde High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation.

Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media. In die hoedanigheid was zij tot voor kort ook voorzitter van de genoemde ERGA en High-Level Expert Group. Zij is tevens hoogleraar auteurs-, media- en communicatierecht aan de Universiteit Utrecht.


De staat van het mediatoezicht – Louise Doorman
Louise Doorman duidt de recente ontwikkelingen in het toezicht op de publieke en commerciële media-instellingen en het effect daarvan op de dagelijkse praktijk. Over sterren en pakpapier in een huis op orde.

Louise Doorman is mediarechtspecialist en werkt als adviseur voor onder meer omroeporganisaties en mediabedrijven. Als voormalig hoofd juridische zaken van het Commissariaat voor de Media kent zij ‘Hilversum’ – en het toezicht daarop – van binnenuit.


De nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn – Remy Chavannes

Dit najaar wordt naar verwachting een aangepaste versie vastgesteld van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, de eerste substantiële wijziging sinds 2007. “Video-sharing platform services” krijgen voor het eerst te maken met reclameregels, en moeten meer gaan doen om het publiek, met name jongeren, te beschermen tegen schadelijke informatie. De regels voor omroep en on-demand groeien verder naar elkaar toe. Het oorsprongslandbeginsel wordt versterkt en de jurisdictieregels worden (ietsje) verduidelijkt. Wat gaat dit betekenen voor de praktijk?

Remy Chavannes is advocaat bij Brinkhof, gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacyrecht. Hij treedt vooral op voor omroepen, uitgevers en tussenpersonen en is regelmatig betrokken bij zaken over de regulering van (media)platforms.


Media en Privacy – Anke Strijbos
De media berichten graag over privacyschandalen, maar privacyregels kunnen ook henzelf behoorlijke hoofdpijn bezorgen. Niet alleen zullen beweerdelijke slachtoffers van onwelgevallige media-uitingen steeds vaker (ook) een beroep doen op hun privacyrechten, die door de komst van de AVG verder zijn versterkt. Diezelfde AVG zit mediabedrijven ook nog eens in de weg bij de ontwikkeling van interactieve, gepersonaliseerde mediadiensten. Hoe kan de mediajurist de AVG in toom houden?

Anke Strijbos is media-, privacy- en IT-specialist bij Brinkhof in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert onder meer over mediaregulering, perspublicaties, auteursrecht, privacy compliance en het ‘recht om vergeten te worden’.


Media en Auteursrecht – Anne Bekema
Op het snijvlak van media en auteursrecht buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. In Brussel wordt gevochten over een aangepaste auteursrechtrichtlijn, die meer bescherming biedt voor uitgevers van perspublicaties en online contentplatforms verantwoordelijk maakt voor inbreukmakende uploads van hun klanten. Een broodnodige herijking van de spelregels in de platformsamenleving, of het einde van het vrije internet? Verder een update over openbaarmakingsjurisprudentie en ontwikkelingen omtrent collectief rechtenbeheer en auteursrechtelijke geschillencommissies.

Anne Bekema is advocaat bij Le Poole Bekema. Zij adviseert en procedeert veelvuldig over vraagstukken op het snijvlak van mediarecht, auteursrecht en privacy.

Afbeelding CC-BY-SA test pattern angle by romana klee | Flickr http://www.flickr.com/photos/nauright/4692085483/ 
 

Verdere informatie
Titel: Het Nationaal Mediarechtcongres (15 november 2018)
Volle prijs (ex. BTW): € 495,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 420,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 395,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 250,00
Prijs anders (ex. BTW): € 495,00