Mediaforum 

Een abonnement kost € 165,- (excl. btw, incl. verzendkosten binnen Nederland) per kalenderjaar. Tijdschrift verschijnt 6 keer per jaar. Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift via www.mediaforum.nl. Abonnees buiten Nederland betalen: € 165,- (exclusief btw) plus verzendkosten van € 65,-.

De redactie wordt gevormd door:
    prof. mr. G.P. van Duijvenvoorde
    mr. M.J. Geus
    mr. drs. S.M. Kingma
    mr. W.F. Korthals Altes
    mr. P.J. Kreijger (voorzitter)
    mr. Q.R. Kroes (voorzitter)
    mr. A.J. Nieuwenhuis
    mr. O.G. Trojan
    prof. mr. C.J. Wolswinkel
    prof.  mr. G.J. Zwenne

Redactie Documentatie:
    mr. R.H.W. Lamme
    mr. H.van Lith
    mr. O.M. Mulder
    mr. G. Nühn
    mr. L. Rutgers
    mr. M. Theunissen

Eindredactie:
    mr. J. Roelofs
    mr. A.B. Sixma

Redactiesecretariaat/eindredactie:
M.E.C. (Maria) Streppel
mstreppel@delex.nl
Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam

Uitgever
Uitgeverij deLex B.V.
Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl
Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam

Mediaforum publiceert diverse soorten bijdragen:
Wetenschap: een artikel dat tenminste aan de volgende criteria voldoet:
- Duidelijke probleemstelling en antwoord daarop
- Deugdelijke wetenschappelijke verantwoording
- Het artikel levert een originele bijdrage aan de theorievorming binnen een bepaald rechtsgebied.
Rechtspraktijk: een artikel waarin voor een specifiek onderwerp wordt ingegaan op voor de rechtspraktijk relevante ontwikkelingen in wetgeving, beleid of rechtspraak.
Mediavisie: een samenvatting en signalering van de ontwikkelingen op een bepaald rechtsgebied over een bepaalde periode, aangevuld met analyse/eigen visie.
Opinie: een korte bijdrage waarin op goed gemotiveerde wijze stelling wordt genomen tegen of voor bepaald beleid of regelgeving.
Annotatie: situering en analyse van een rechterlijke uitspraak, bij voorkeur voorzien van eigen commentaar.
Boekbespreking: Signalering en bespreking van een boek op het terrein van rechtsgebieden waarop Mediaforum betrekking heeft.

Voor verdere inlichtingen, auteursinstructies of om een conceptartikel aan te bieden kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris/uitgever, info@delex.nl (niet voor lidmaatschappen/abonnementen. Zie hieronder).

Een abonnement op Mediaforum kost € 155,- per jaar. Voor leden van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht is het abonnement bij het lidmaatschap inbegrepen (€ 155,- per jaar en € 280,- voor rechtspersonen). Het is tevens mogelijk om slechts een digitaal abonnement af te sluiten voor Mediaforum, dit kost € 110,- per kalenderjaar (enkel voor natuurlijke personen).

Voor niet-leden van de VMC kost een abonnement € 150,- per kalenderjaar. Abonnees in het buitenland betalen € 70,- verzendkosten.

Voor contact met de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (inlichtingen, lidmaatschap, abonnementen en dergelijke): vmc@mediaforum.nl. Zie ook de pagina 'Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)'.

Verdere informatie
  • € 165,00
Bestellen