Berichten Industriële Eigendom

De abonnementsprijs bedraagt € 210,- per jaar (exclusief btw, inclusief verzendkosten). Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift via www.berichtenie.nl. Abonnees buiten Nederland betalen: € 210,- (exclusief btw, exclusief € 70 verzendkosten).

In Berichten Industriële Eigendom (de BIE) vindt u artikelen, Nederlandse én Europese rechtspraak en belangrijke beslissingen van het EOB. Uitspraken zijn bekort en geannoteerd, met verwijzingen naar de digitale vindplaatsen. De BIE is volledig digitaal beschikbaar via www.berichten-ie.nl. Ook het archief van het Bijblad bij de Industriële Eigendom tot 1969 hebben we digitaal ontsloten. Daarbij hebben we de mogelijkheden voor het digitaal raadplegen en doorzoeken van de BIE, oud en nieuw, uitgebreid en sterk verbeterd.

Redactie:
mr. A.C.M. Alkema
drs. K.M.L. Bijvank
prof. mr. dr. P.H. Blok
mr.ir. T.M. Blomme
mr. E.F. Brinkman
prof. mr. T. Cohen Jehoram
mr. T.E. Deurvorst
mr. M.F.J. Haak
dr. J.H.J. den Hartog
mr. D.F. de Lange
prof.mr. C.J.J.C. van Nispen
prof.mr. A.A. Quaedvlieg
mr. A. Ringnalda
mr. drs. M. Schut
prof.dr. M.R.F. Senftleben
mr. A.Tsoutsanis

Correspondenten:
dr. Ulrich Hildebrandt (Advocaat te Berlijn (partner bij SKW Schwarz))
mr. R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)
mr. Paul Maeyaert (Advocaat te Brussel (partner bij Fencer))

Redactiesecretaris: 
M.E.C. (Maria) Streppel, email: mstreppel@delex.nl
Redactieadres: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

Uitgever: 
mr. Claudia Zuidema

Prijs
De abonnementsprijs bedraagt € 210,- per jaar (exclusief btw, inclusief verzendkosten). Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift via www.berichtenie.nl. Abonnees buiten Nederland betalen: € 210,- (exclusief btw, exclusief € 70 verzendkosten).

ISSN 2211-4815

Verdere informatie
Titel: Berichten Industriële Eigendom
Prijs (ex. BTW): € 210,00