Serie Kunst en Recht - Seminar 3 - 25 mei

In de serie seminars over de juridische, praktische en IE-aspecten van het maken, verhandelen en verzamelen van kunst, gaat deel 3, ' Return to the owner', over Restitutie.

Seminar 3 - woensdag 25 mei, 'Return to the owner', Actualiteiten Restitutiekwesties

Op 25 mei komt het Restitutierecht aan bod. In de afgelopen jaren hebben zich diverse nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in nationale en internationale restitutiekwesties. Sprekers: Fred Hammerstein (arbiter) en René Klomp (arbiter, docent, rechter-plaatsvervanger)

Ontwikkelingen restitutiebeleid en restitutiecommissie
Mr. A. Hammerstein gaat aan de hand van concrete voorbeelden in op het restitutiebeleid tot op heden. Roofkunst lijkt een containerbegrip te zijn met zeer diverse inhoud. Hoe bepaalt men wat roofkunst is? Wat lag er ten grondslag aan het eerdere restitutiebeleid en hoe verhoudt het nieuwe toetsingskader zich daartoe? Wat was de basis van de 'Kandinsky uitspraak' en waarom is het belangrijk dat er internationale normen worden gevormd? 

Lessons learned, hoe verder?
René Klomp trekt de lijn door. Welke lessen kunnen worden geleerd uit de ervaring die is opgedaan met de restitutie van oorlogskunst in de meer recente discussie over de restitutie van koloniale kunst? Het internationale beleid lijkt op dit moment nog 'spontaan' en ad hoc te zijn. Wat is er tot nu toe gebeurd in Nederland? Hoe luiden de voorstellen van de hiervoor ingerichte commissie in Nederland?  

René Klomp behandelt deze vragen en gaat daarbij in op het belang van heldere normen, het belang van consistente toepassing en het risico van Einzelfallgerechtigkeit.

Accreditatie: 2 PO punten
Tijden: 15:00 - 17:15 uur 

Dit seminar is onderdeel van een serie. U kunt zich inschrijven voor de hele serie of voor de seminars afzonderlijk. Klik door voor seminar 1 of seminar 2. Alle seminars vinden plaats op locatie, in de Mesdagzaal van Pulchri Studio, tijdens groepsexpositie The Return.

Mail voor speciale aanbiedingen naar info@delex.nl

Verdere informatie
Titel: Serie Kunst en Recht - Seminar 3 - 25 mei
Volle prijs (ex. BTW): € 250,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 200,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 150,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 125,00
Prijs anders (ex. BTW): € 25,00