Mr. S.K. Martens Academie 2021

​De Mr. S.K. Martens Academie is in oktober 2019 gestart met een gloednieuwe specialisatieopleiding voor ervaren juristen.
In deze opleiding verdiept u in tien dagen uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Download de brochure voor meer informatie.

Inschrijvingen geopend voor 2021
De eerste lichting studenten is inmiddels klaar: de deelnemers van 2020 hebben in september het Mr. S.K. Martenscertificaat ontvangen. Deze keer gemist? Geen probleem: in januari 2021 start een nieuw jaar. Neem deel aan de 'klas van 2021', inschrijven is vanaf nu mogelijk! 

Ervaringen deelnemers 2019-2020
De Mr. S.K. Martens Academie in vijf woorden: ´intensief, verdiepend, nuttig, verhelderend, top!´ volgens één van de studenten. 'Leerzaam, interactief, praktisch, diepgang, deskundig', aldus een deelnemer. De eerste editie van deze postacademische leergang is dan ook gemiddeld met een 9 beoordeeld.
 

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocenten van deze specialisatie-opleiding zijn:

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, hoogleraar burgerlijk procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

In nagedachtenis: Prof. mr. J.J.C. Kabel

VIJF MODULES, VERDEELD OVER TIEN LESDAGEN (zie voor compleet programma hieronder)

Modules
- Informatierecht

- Industriële eigendom
- Onrechtmatige daad
- Handhaven, procederen en bijzondere procedures
- IE in de transactiepraktijk

(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

DATA EN PROGRAMMA**

De opleiding start in januari 2021 en vindt plaats op donderdagen, van 09:30 - 17:00 uur

Opleidingsdagen:
2021: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei, 24 juni, 9 september
Nieuwe data ntb


Dag 1
Merkenrecht
Administratieve procedures
Domeinnamen
Merkkwesties in de praktijk
Nabespreking

Dag 2
Pleidooi
IE Cassatie & Hof van Justitie
Nabespreking

14 januari 
Octrooirecht
IE & Goederenrecht
Octrooikwesties in de praktijk
Kwekersrecht
Nabespreking

11 februari
Tussenpersonen
Auteursrechten, naburige* rechten, morele rechten, contractenrecht
Auteursrechten, contractenrecht, samenloop

11 maart 2021
Verbod, bevel en nevenvorderingen en actualiteiten BPR*
Proceskosten perikelen
Bewarende en bewijsvergarende maatregelen
Bedrijfsgeheimen
Nabespreking

8 april 2021
Ongeoorloofde publicatie
Portretrechten
Modellenrecht
Auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving
Samenloop IE rechten en slaafse nabootsing
Nabespreking

20 mei 2021
Grondrechten
IPR & cross boarding
Domeinnamen
Handelsnamen
Nabespreking

24 juni – 4 punten HANDHAVING IE CONGRES
Kort geding, afstemming & provisionele vorderingen
Trends handhaving IE
Executie perikelen
Do’s & don’ts bij het hof
Handhaving in de praktijk

1,2 en 3 juli mondeling examen met Vivien Rorsch, Constant van Nispen

9 september 2021

Onderhandelen
Food
Franchise
Oneerlijke handelspraktijken en reclamerecht


**Programma onder voorbehoud

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

 

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 10 dagen
Locatie: Amsterdam
PO Punten: 46
Prijs: 5950,- ex btw

Start: 5 november 2020

LET OP: INSCHRIJVINGEN LOPEN NIET VIA DEZE WEBSITE.
VOOR AANMELDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT MAIL NAAR
INFO@DELEX.NL

Verdere informatie
Titel: Mr. S.K. Martens Academie 2021
Volle prijs (ex. BTW): € 999,99