Mr. S.K. Martens Academie 2020/2021

​De Mr. S.K. Martens Academie is in oktober 2019 gestart met een gloednieuwe specialisatieopleiding voor ervaren juristen.
In deze opleiding verdiept u in tien dagen uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Inschrijvingen geopend voor 2020/2021
De eerste lichting studenten is nu bijna klaar: het klasje van 2020 ontvangt in september het Mr. S.K. Martenscertificaat.
Deze keer gemist? Geen probleem: in november 2020 start een nieuw jaar. Neem deel aan de klas van 2021, inschrijven is vanaf nu mogelijk! 

DOEL OPLEIDING ‘INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT IN DE COMMERCIËLE PRAKTIJK’
Het doel van de opleiding is dat u uw procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verdiept. De actuele informatie is direct toepasbaar in de praktijk. U ontwikkelt uw juridische vaardigheden doordat er ruimte is voor eigen inbreng en interactie. Zo leert u ook van elkaar en breidt u tevens uw professionele netwerk uit.

De opleiding behandelt de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten, met een focus op de praktische commercialisering en het management van deze rechten. Creativiteit en innovatie zijn immers een belangrijke motor voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, academici, leden van de rechterlijke macht en andere juristen met minimaal 3 jaar ervaring in de civiele praktijk.

CERTIFICAAT RECHTSGEBIEDEN INTELLECTUEEL EIGENDOMS- EN PROCESRECHT
Na afronding van het bijbehorende examen ontvangt u tijdens een feestelijke af­sluiting een certificaat van de Mr. S.K. Martens Academie. Dit certificaat heeft een hooggewaardeerde kwaliteitsstatus in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Met dit certificaat kunt u zich registreren in het vernieuwde rechtsgebie­denregister voor de rechtsgebieden intellectueel eigendoms- en procesrecht.

ERVAREN DOCENTEN UIT DE WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De docenten zijn specialisten uit de academische wereld, de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.

Hoofddocenten van deze specialisatie-opleiding zijn:

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, hoogleraar burgerlijk procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. V. Rörsch, cassatieadvocaat LaRorsch en docent Juridisch PAO Universiteit Leiden

In nagedachtenis: Prof. mr. J.J.C. Kabel

VIJF MODULES, VERDEELD OVER TIEN LESDAGEN (zie voor compleet programma hieronder)

Module 1, tweedaags: Informatierecht
Module 2, driedaags: Industriële eigendom
Module 3, eendaags: Onrechtmatige daad
Module 4, driedaags: Handhaven, procederen en bijzondere procedures
Module 5, eendaags: IE in de transactiepraktijk

(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

DATA EN PROGRAMMA

De lesdagen zijn van 09:30 tot 16:30 uur
Locatie: Spaces Zuidas

November 2020 – Industriële eigendom I
> Vivien Rörsch

Merkenrecht
Administratieve procedures
Nietigheid en verval
Merkkwesties in de praktijk

December 2020 – Industriële eigendom II
> Vivien Rörsch

Modellenrecht en auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving
Slaafse nabootsing
Handels- domeinnamen
Reclamerecht en oneerlijke handelspraktijken


Januari 2021 - Juli 2021
(data en docenten onder voorbehoud)

Industriële eigendom III
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

Octrooirecht
Licentiering van octrooien
Octrooikwesties in de praktijk
Kwekersrecht

Auteursrecht en aanverwante rechten I
Vivien Rörsch
Auteursrecht en morele rechten
Naburige rechten en collectief beheer
Auteurscontractenrecht en DSM richtlijn

Auteursrecht en aanverwante rechten II
Vivien Rörsch
Ongeoorloofde publicaties
Portretrecht
Tussenpersonen
Databanken
Artificial intelligence

IE en Industrie
Vivien Rörsch

Social media
Mode
Life science
Media
Sport
Food


Procederen I
Constant van Nispen en Vivien Rörsch
Bewarende en bewijsvergarende maatregelen
Verbod, bevel en nevenvorderingen

Procederen II
Constant van Nispen en Vivien Rörsch
Proceskosten
Kort geding, ex parte
Internationaal privaatrecht
Pleidooi en comparitie
Cassatie

Procederen III
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

De versnelde bodemprocedure in octrooizaken en provisionele voorzieningen in de bodemprocedure
De bodemprocedure en hoger beroep
Hof van Justitie

De commerciële praktijk
Constant van Nispen en Vivien Rörsch

Due diligence en transactiedocumenten
Licenties en de toepassing van het mededingingsrecht
Bedrijfsgeheimen
Afsluiting

September 2021
Mondeling examen
Certificaatuitreiking
Diner voor deelnemers en docenten

INTERESSE IN DE OPLEIDING?
Stuur een email naar info@delex.nl of bel 020 345 22 12. Wij houden u graag op de hoogte.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U ADVIES?
Neem dan contact op.
Vivien Rörsch (vivien@larorsch.com) en Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) helpen u graag.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 10 dagen
Locatie: Amsterdam
PO Punten: 36
Prijs: 5950,- ex btw

Start: 31 oktober 2019

LET OP: INSCHRIJVINGEN LOPEN NIET VIA DEZE WEBSITE.
VOOR AANMELDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT MAIL NAAR
INFO@DELEX.NL

Verdere informatie
Titel: Mr. S.K. Martens Academie 2020/2021