Deskundig in de rechtspraktijk

deskundig in de rechtspraktijk klein

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen. Denk daarbij aan juridische discussies met advocaten, die het gevaar in zich hebben dat het deskundigenbericht onbruikbaar wordt; praktische discussie met partijen (of advocaten) die het gevaar van vertraging of verstoring van het onderzoek veroorzaken; inhoudelijke discussie over de reikwijdte van het onderzoek of de vraagstelling die het gevaar in zich hebben dat de deskundige feitelijk aan een fishing-­‐expeditie meewerkt; onnodige communicatie met de contactpersoon bij de rechtbank die tot vertraging kan leiden; advocaten die het deskundigenonderzoek gebruiken om door te procederen en de deskundige dus onterecht juridisch belasten met het gevaar dat er een onbruikbaar deskundigenbericht ontstaat, of erger, helemaal geen deskundigenbericht wordt uitgebracht.

Kortom, allemaal redenen die het moeilijker maken om efficiënt een goed deskundigenbericht op te stellen, een deskundigenbericht waarin, na gedegen en betrouwbaar onderzoek door de deskundige, bruikbare antwoorden gegeven worden op de vragen die door de rechter in de procesgang gesteld zijn.

Met dit boek beogen wij een inkijk te geven in de denkwereld van deskundigen die worden benoemd en een bijdrage te leveren aan kennis over het deskundigenonderzoek voor alle betrokkenen: deskundigen, partijen, advocaten en rechterlijke macht.

Bestel deze uitgave snel via managementboek.nl

Verdere informatie
Titel: Deskundig in de rechtspraktijk
Auteur: Jacques Honkoop, Nico Keijser & Ernst Peter Tamminga
Taal: Nederlands
Bindwijze: gelijmd
Rubriek: procesrecht
Jaar van uitgave: 2016
Aantal pagina's: 186
Prijs (ex. BTW): € 36,79
ISBN code: 978 90 8692 059 4
NUR code: 820