Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018)

nationaal IT-rechtcongres 2018 189x165

Op donderdag 29 maart 2018 vindt het Nationaal IT-rechtcongres plaats in het Crowne Plaza Amsterdam South. Tijdens het dit congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Met onder meer Judica Krikke, Peter van Schelven, Hendrik Struik en Wouter Dammers over Cloudcontracten, Agile & Scrum, IT geschillen, Robotisering, Visualisatie van Software en meer.

Voorlopig programma:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom en opening
10.05 uur Software contracten - de updated evergreens: opschorting, verzuim, doormodderen en agile– Hendrik Struik (CMS)
Contracten over IT (-projecten) geven regelmatig aanleiding tot procedures. Veelal worden die beslist, niet (alleen) op basis van beoordeling van de technische prestaties maar op basis van hoe partijen hun contractuele verhouding hadden ingericht en de wijze waarop zij (al of niet correct) hebben gebruik gemaakt van hun contractuele rechten. Hendrik Struik bespreekt enkele veel voorkomende issues aan de hand van recente rechtspraak. Daarnaast ook aandacht voor contracten over Agile softwareontwikkeling: (hoe) past die in de gebruikelijke contractuele kaders?
Open Source Software heeft de pretentie om afhankelijkheden van leveranciers te verminderen. Maar ook schept het voor softwaremakers en gebruikers nieuwe risico's, bijvoorbeeld vanwege de zogeheten virale werking van sommige licenties. Recente rechtspraak buiten Nederland bevestigen die risico's. Die rechtspraak en de gevolgen voor de ICT-contractpraktijk worden besproken. Ook wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de inrichting van ICT-infrastructuren en open source software. De presentatie geeft aanbevelingen voor de softwarepraktijk.
11.00 - 11.15 uur Koffie pauze
11.15 – 12.00 uur Software licenties bij technologische verandering, virtualisatie van software en SAP indirect use - Judica Krikke (Stibbe)
12.00 – 12.45 uur Aansprakelijkheid voor Algoritmes – Eric Tjong Tjin Tai (Universiteit van Tilbug)
12.45 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 14.45 uur Regulering van drones – Wouter Dammers (LawFox)
Het gebruik van drones neemt flink toe. En daarmee ook de risico's op (materiële en immateriële) schade. Wouter Dammers neemt u in dronevlucht door de toepasselijke regelgeving. Wat is het wettelijk kader voor het gebruik van drones? Hoe zit het met de privacy? En wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een drone?
14.30 – 15.15 uur eIDAS – van uitvoeringsverordening naar implementatie – Esther Makaay (SIDN)
Op 29 september wordt de Europese verordening 910/2014 (eIDAS) van kracht. Wat betekent dit? Wat is eIDAS? Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Op deze en andere vragen zal eID-specialist Esther Makaay ingaan tijdens deze sessie.
15.15-15.35 uur Theepauze
15.35 16.15 uur Robotisering – Rob van den Hoven van Genderen (CLI Vrije Universiteit Amsterdam/Switch legal) Wat betekent de robotisering en toenemende invloed van AI voor de maatschappij? Moet het recht worden aangepast aan deze ontwikkeling? Hebben robots rechtspersoonlijkheid? Is een natuurlijke persoon nog wel natuurlijk als hij half artificial is? Zijn juristen niet overbodig als AI beter is in analyseren van contracten en het maken van wetten?
16.15-17.00 uur Open Source en licentievoorwaarden/beveiliging van Open Source – Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht)
17.00 uur Einde programma en netwerkborrel

Locatie Crowne Plaza Amsterdam South

Sponsors ITenRecht en Associates SGOA kiezen voor het sponsortarief voor €100 korting

Verdere informatie
Titel: Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018)
Volle prijs (ex. BTW): € 695,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 595,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 495,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 250,00
Prijs anders (ex. BTW): € 695,00