Benelux Merkencongres (1 juni 2017)

Op donderdag 1 juni 2017 vindt het Benelux Merken Congres plaats in Het College Hotel in Amsterdam. Tijdens het Benelux Merken Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen tijdens het congres aan bod:
- actualiteiten
- referend merkgebruik
- Het nieuwe recht tegen goederen in transit: scope en bewijslast
- Likelihood of confusion and trademark searches
- Artificial Intelligence en merkinbreuk opsporen
- begripsmatige overeenstemming en, beweerdelijke decoratief, gebruik van teksten op kleding

 

 

Programma
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
09.45 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Prof.mr. Tobias Cohen Jehoram
Introductie van de sprekers en opzet van de dag

10.00 uur Recente ontwikkelingen en jurisprudentie
– Actualiteitenoverzicht
– Benelux wetgeving

Prof.mr. Tobias Cohen Jehoram
Tobias Cohen Jehoram is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek NV en bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigen-
domsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is onder andere co-auteur van Industriële eigendom delen 1 , 2 (merkenrecht) en 3 en lid van de redactie van het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom (BIE).

11.00 uur Refererend merkgebruik: een verruimde uitzondering voor een beter evenwicht.
De hervorming van het Europees merkenrecht eind december 2015 heeft de tekst van artikel 14 Merkenrichtlijn subtiel aangepast. De lezing onderzoekt de doelstelling, de draagwijdte en de gevolgen van de vernieuwde bepaling.

Prof. dr. Marie-Christine Janssens, Centrum voor IT & IP Recht (CiTiP), KU Leuven
Marie-Christine Janssens is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Leuven. Sinds 2015 staat zij aan het hoofd van de onderzoeksgroep CiTiP. Zij is ook Voorzitter van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (raadgevend orgaan bij de Federale Overheidsdienst Economie).

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Het nieuwe recht tegen goederen in transit: scope en bewijslast

Prof. dr. Martin Senftleben
Martin Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Of Counsel bij Bird & Bird in Den Haag. Hij publiceert regelmatig over auteurs- en merkenrechtelijke vraagstellingen. Samen met Annette Kur schreef hij het handboek European Trade Mark Law dat recentelijk bij Oxford University Press is verschenen.

13.00 uur Lunch

14.00 uur Likelihood of confusion and trademark searches – How to predict decisions on likelihood of confusion?
Forecasts on likelihood of confusion are the core of every trademark search. They are based on a triple decision chain:
Will the public confuse the marks? Will the court or the office assume that? And how does the searcher expect the judge and
the public to decide? The speaker will approach the topic of likelihood of confusion with a summarization of the case law of
the CJEU and the European legal development. Then he considers how concepts of the decision theory, the psychology, the
brain research and the economic forecast may be exploited.

dr. Ulrich Hildebrandt
Ulrich Hildebrandt studied music and law. He is a partner of the German law fi rm SKW Schwarz. Additionally, he is assistant
lecturer at the Heinrich-Heine-University Dusseldorf and the author of several books, especially the German standard
reference work “Marken und andere Kennzeichen” and German correspondent for the journal Berichten Industriële Eigendom.

15.00 uur Theepauze

15.30 uur Legal Technology and Trademarks: Past, Present, Future
What is already available to us by way of artifi cial intelligence, what could be possible, thinking ahead in the application of
technology in our industry?

Tiffany Valeriano
Tiffany Valeriano is a Trademark Executive at TrademarkNow and has nearly 10 years experience with one of the largest
IP service providers in the industry. Her expertise focuses on process issues and their solutions for corporate clients, as
well as coordinating large-scale IP projects with local counsel worldwide. She is a passionate believer in the positive powers
of technology to eff ect change for good.

16.15 uur “Beren, krokodillen, stieren, honden, indianen en heksen"
Over de beschermingsomvang van kerken, naar de dierentuin met Hof Den Bosch, indiaantje spelen met Rechtbank
Volendam, truien met tekst en Zo. (voor de laatste keer)

Prof. mr. Dirk Visser
Dirk Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens advocaat bij Visser Schaap &
Kreijger te Amsterdam. Hij is onder meer redacteur van Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom en co-auteur van het
handboek Auteursrecht.

17.00 uur Einde programma en borrel

Locatie
The College Hotel, te Amsterdam

Datum/tijd
donderdag 1 juni 2017, 09:30 - 17:00

Accreditaties:
5 PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
5 BMM-keurmerkpunten (aangevraagd)
5 Punten voor de Permanente Vorming (Orde van Vlaamse Balies) ingebracht ex artikel 2 Reglement, aanwezigheidsattest wordt verstrekt

Kosten deelname
€ 695,00 Per persoon
€ 595,00 Sponsor IE-Forum (kies: sponsortarief),
Let op: BMM-leden selecteren 'prijs sponsor' en vermelden de CODE die hun is toegezonden door de BMM voor de korting in het open veld
Genoemde prijzen zijn incl. lunch, koffie, thee, documentatie, excl. btw. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier.

Verdere informatie
Titel: Benelux Merkencongres (1 juni 2017)
Volle prijs (ex. BTW): € 695,00
Prijs sponsor (ex. BTW): € 595,00
Prijs redactie (ex. BTW): € 495,00
Prijs RMWetenschap (ex. BTW): € 250,00
Prijs anders (ex. BTW): € 695,00